aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek Fiil
aşağıdaki kanun hükümlerine göre
aşağıda sözü edilen hükümler çerçevesinde