1. kısaca(sı), sözün kısası, özetle, hulâsaten, özet/hulâsa olarak, birkaç kelime ile, hulâsai kelâm.
    The
    commander outined in brief the duties.
kısa haberler İsim
davacının avukata verdiği vekâletname
...'e itiraz dilekçesi İsim, Hukuk
ek itiraz dilekçesi İsim, Hukuk