in consequence (of)

  1. sonuç olarak, netice itibarıyla, bu sebeple, sebebiyle, -den ötürü, … yüzünden.
'den dolayı