in equal proportions

masrafları eşit olarak bölmek Fiil