in fair condition

  1. kabul edilebilir durumda
  2. kabul edilebilecek durumda
  3. kabul edilebilir durum da
oldukça iyi durumda olmak Fiil
oldukça iyi durumda olmak Fiil