in proportion

oransal olarak
'e nisbeten
... ile orantılı olarak Zarf
ihracata oranla ithalata müsaade etmek Fiil
ters orantılı olmak Fiil