in proportion

  1. oranında
oransal olarak
'e nisbeten
... ile orantılı olarak Adverb
ihracata oranla ithalata müsaade etmek Verb
ters orantılı olmak Verb