in question

  1. (a) söz/bahis konusu, bahis mevzuu.
    the point in question: söz konusu mesele. (b) anlaşmazlık konusu, münakaşa mevzuu.
itirazda bulunmak Fiil
bir şeyi kuşku konusu yapmak Fiil
kabul etmemek Fiil
bir şeyi şüphe konusu yapmak Fiil
bir şeye itiraz etmek Fiil
birinin ifadesinden kuşkulanmak Fiil
söz konusu olan dava
dava konusu
tartışılan konu
bir sorunu ön plana çıkarmak Fiil
bir sorunu bütünüyle ele almak Fiil
soru yu bir kenara bırakmak Fiil
bir soruyu bir kenara bırakmak Fiil
bir soruyu toplantının sonuna bırakmak Fiil
soru yu toplantının sonuna bırakmak Fiil
münazaa mevzuu
tartışmalı mesele
münakaşalı mesele
ihtilaf konusu
bir konuyu toplantının sonuna bırakmak Fiil