in spite of

bütün engellere karşın yolunda gitmeye devam etmek Fiil
ne var ki İsim