in the dock

  1. Zarf, Hukuk sanık sandalyesinde
  2. Zarf, Hukuk hakim önünde
  3. Zarf, Hukuk mahkeme önünde