income from the year

yıllık net kazanç
yıl için gelir olarak göstermek Fiil