1. Geçişli Fiil (zarara, tehlikeye vb.) uğramak, maruz kalmak/olmak, tutulmak, yakalanmak, hedef olmak, (tehlike vb.
    ile) karşılaşmak, başına gelmek.
    The explorers incurred great danger when they tried to cross the rapids.
    to incur a debt: borçlanmak.
    to incur many expenses: çok masraf yapmak/masrafa girmek/katlanmak.
tehlikeye maruz bırakmak Fiil
bir tehlikeyle karşılaşmak Fiil
bir vergi yükümlüsü olmak Fiil
para cezası yemek Fiil
bir para cezasına uğramak Fiil
kayba uğramak Fiil
ceza yemek Fiil
cezayı müstelzim olmak Fiil
cezayı gerektirmek Fiil
riskli olmak Fiil
risk üstlenmek Fiil
bir yükümlülük doğurmak Fiil
bir borca girmek Fiil
kınamaya neden olmak Fiil
borca girmek Fiil
borç yapmak Fiil
masraf yapmak Fiil
suç işlemek Fiil
büyük masraflara mal olmak Fiil
büyük masraflar yapmak Fiil
ağır zarara uğramak Fiil
büyük kayıplara uğramak Fiil
büyük kayıplara neden olmak Fiil
borca girmek Fiil
sorumluluklar getirmek Fiil
(senet) masrafsız
ceza gerektirmek Fiil
cezaya uğramak Fiil
azarlanmaya maruz kalmak Fiil
sorumluluk üstlenmek Fiil
biri tarafından suçlanmak Fiil
birinin gözünden düşmek Fiil
birinin kuşkusunu uyandırmak Fiil
borç altına girme ehliyeti