independent adjuster

  1. bağımsız hasar tespitçisi
  2. bağımsız hasar tesbitçisi