independent auditor

  1. İsim, İşletme bağımsız denetçi
  2. İsim, İşletme bağımsız murakıp