independent of

  1. -den bağımsız/ayrı olarak, -e bağlı/tâbi olmaksızın.
    independent of the feelings of others.
ana-babasına bağımlı olmamak Fiil
finansal olarak bağımlı olmamak Fiil
finansal olarak bağımsız olmak Fiil
bağımsız olmak Fiil
paraca bağımsız olmak Fiil
Birleşik Devletler Topluluğu Özel Isim
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve BDT İsim, Yer İsimleri
bağımsız iradenin serbestçe kullanılması