independent station

  1. bir şebeke ile sıkı temasta bulunması muhtemel olmakla birlikte herhangi bir şebekenin mülkiyetinde bulunmayan yayın istasyonu