individual income

(US) şahsi gelir vergisi
gerçek kişilerin gelir vergisi
matrahı tespit edilmiş gelir vergisi
(US) matrahı tespit edilmiş gelir vergisi