infectious disease

  1. İsim, Tıp enfeksiyon hastalığı
  2. İsim intaniye
  3. İsim bulaşıcı hastalık
bulaşıcı hastalıklı kişileri ayırmak