influence someone to do something

  1. Fiil birinin birşeyi yapmasında etkili olmak
  2. Fiil birini birşey yapma konusunda etkilemek