1. doğal/tabiî olarak, doğuştan, aslında, tabiatında, bizatihi.
niteliği gereği tehlike yaratan