initial letter

  1. bir ismin veya bir bölümdeki ilk sözcüğün ilk harfi