inland navigation

  1. memleket içi gemi seyrüseferi
  2. bir ülkenin iç sularında seyir
iç sularda seyreden gemi
iç sular trafiği
nehir , göl gibi memleket içi seyrüsferi
göl gibi memleket içi gemi seyrüseferi