input-output control

giriş-çıkış güdüm dizgesi.
girdi ve çıktı denetimi