1. danışıklı iş, danışıklı dövüş, muvazaalı iş/cürüm: bir işin içinde bulunanlar tarafından ve bazen mağdur
    ile gizlice anlaşarak işlenen suç.
    The police suspected that the theft was an inside job.