1. … yerine/yerde. -den ziyade.
    instead of making a profit we made a loss: Kazanacak yerde kaybettik.

    instead of sitting there, do some work: Orada oturacağına biraz iş gör!
    Use vegetable oil instead of butter in cooking: Yemeklerde tereyağı yerine bitkisel yağ kullanın.
... yerine