1. Sıfat tamam, noksansız, eksiksiz, kusursuz, lekesiz, dokunulmamış, el sürülmemiş, hiç zarar görmemiş, sağ salim,
    sapa sağlam.
    He lived on the interest and kept his capital intact. I checked the dishes when we unpacked them and found they were all intact.
itibarına leke sürdürülmemiş olmak Fiil
ana paraya dokunmadan faiziyle geçinmek Fiil
korunmak Fiil
hâlâ geçerli olmak Fiil
dokunulmamış mevcutlar İsim
bozulmamış mühür