intelligent knlowledge-based system

  1. belirli bir uzmanlık alanında problem çözme ve karar verme yeteneği olan bilgisayar sistemi