1. İsim şiddet, kuvvet, yeğinlik.
    pain of low intensity.
  2. İsim yoğunluk, koyuluk, kesafet.
  3. İsim aşırılık, fazlalık, ifrat.
  4. İsim aşırı/şiddetli his/heyecan.
    He went at the job with great intensity.
  5. İsim, Fizik şiddet, yoğunluk: alan/hacim/zaman birimine isabet eden miktar (enerji, ışık, akım, alan vb.).
kalori gücü
akım şiddeti
faktör yoğunluğu
field strength İsim
alan yeğinliği/şiddeti. İsim
şiddetlendirmek Fiil
ışık şiddeti, bir ışık kaynağının 1 radyanlık katı-açıdan gönderdiği ışık akısı.
yağış miktarı
rekabetin şiddeti
faktör yoğunluğunun tersine dönmesi