intention to create legal obligation

  1. kanuni yükümlülük doğurma kastı
  2. kanuni yükümlülük doğurma kasıt stıı