1. İsim ara(lık), zaman aralığı, süre, müddet, zaman, fasıla.
  an interval of 50 years. There was a long interval
  before he replied. Buses leaving at short intervals.
 2. İsim ara(lık), mesafe, uzaklık.
  an interval of 4 meters between posts.
 3. İsim perde arası.
  I like eating ice cream in the interval.
 4. İsim, Matematik aralık, değişme aralığı, iki gerçel sayı (nokta) arasındaki bütün sayılar (noktalar).
  interval of
  convergence: yakınsaklık aralığı.
  definition interval: tarif aralığı.
  closed/open interval: kapalı/açık aralık.
 5. İsim, Müzik fasıla, aralık, enterval, iki ses arasındaki perde/frekans farkı.
  harmonic interval: harmonik
  aralık, iki ses birlikte husule geldiği zamanki perde farkı.
  melodic interval: ezgisel aralık, birbirini izleyen sesler arasındaki perde farkı.
belli aralıklarla Zarf
düzenli olarak Zarf
düzenli aralıklarla Zarf
karartma için bekleme süresi Bilgi Teknolojileri
özeksel güven aralığı.
sınıf mesafesi
sınıflar arası mesafe
kısa ara
dirsek teması aralığı
güven aralığı İsim, İstatistik
akıl hastalarının zaman zaman iyileşmesi
yemek paydosu İsim
dinlenme arası
sistematik örneklemedeki aralık
sistematik örnekleme deki aralık
zaman aralığı Bilgi Teknolojileri
zaman arası
fasıla
aralıklı ölçümlü veriler
aralık tahmini
yarım saatlik ara
yayımlanma sıklığı
(radyo) ara sinyali