invade a country

  1. Fiil bir memlekete saldırmak
  2. Fiil bir memleketi istila etmek