inventory value

malların değerlerini gösteren envanterin ilişik olduğu sigorta poliçesi
envanter değeri