involve someone in something

  1. Fiil birini birşeye dâhil etmek
  2. Fiil birini birşeye bulaştırmak
  3. Fiil birini birşeye katmak
  4. Fiil birinin birşeye katılmasını istemek