1. hızla düşen ve yine hızla yükselen bir performans eğrisi
yerli paranın değerinin düşürülmesinden ötürü
kısa bir süre için ithalatın artması ya da ihracatın azalması