join a lawsuit

  1. Fiil (US) bir davaya katılmak
  2. Fiil bir davaya katılmak
bir davaya katılmak Fiil