join an action

bir davaya taraf olarak katılmak Fiil