join issue with sb

  1. Fiil bir konuda birinin düşüncesini kabul etmeyerek tartışmak