joint ownership

  1. İsim, Medeni Hukuk elbirliği mülkiyeti
  2. müşterek mülkiyet
  3. ortak mülkiyet
  4. müşterek mülkiyet ya da tasarruf hakkı
  5. şirket
bir şey üzerinde ortak mülkiyet sahibi olmak Fiil