joint-stock company

  1. İsim, Medeni Hukuk anonim şirket
  2. İsim anonim ortaklık/şirket
(US) komandit şirket
anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş şirket
anonim şirket
sigorta anonim şirketi