justice court

  1. (Br) sulh hâkimleri vasıtasıyla sınırlı kaza yetkisi olan
  2. hem hususi hem hukuk hem de ceza hukuku sorunlarına bakan mahkeme
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı içtihadı İsim
adalet divanı İsim
açık piyasa işlemleri İsim
adalet sarayı
Avrupa Birliği Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Adalet Divanı İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Adalet Divanı İsim
(Br) yüksek mahkeme
yüksek adalet divanı
Uluslararası Adalet Divanı(Lahey Divanı)
Lahey Uluslararası Adalet Divanı İsim, Hukuk
uluslararası adalet divanı Özel Isim, Kurum İsimleri
Dünya Mahkemesi, 1945'te Birleşmiş Milletler tarafından milletlerarası davalara bakmak için kurulmuş mahkeme.
Adalet Divanı hükmü, ATAD kararı
daimi uluslararası adalet divanı
bölge adliye mahkemesi İsim, Hukuk
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü İsim, Uluslararası Hukuk
bir mahkemenin usulü
bir uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Fiil
uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Fiil
yüksek adalet divanı