justification

 1. İsim, Hukuk gerekçelendirme
 2. İsim sebep/delil/olay göstererek doğruluğunu kanıtlama, haklı sebep, mazeret.
  as a justification for his
  action: yaptığı harekete mazeret olarak.
 3. İsim haklı çık(ar)ma, mazur gösterme.
  He had no justification for lying: Yalan söylemesi mazur görülemez.
 4. İsim temize çıkarma, ispat.
 5. İsim, Matbaacılık sütunun sağ kenarını hizaya koyma, bütün satırları aynı uzunlukta yapma.
 6. İsim
  justification by faith ile ayni anlama gelir. yarlıgama, mağfiret, Tanrının günahları bağışlaması
gerekçesiz işten çıkarmak Fiil
savunmayı
iddia edilen olayların gerçekliğine dayamak Fiil
(iftira davası) savunmayı iddia edilen gerçeklerin üstüne dayandırmak Fiil
gerekçesiz
yazılı mazeret
justification ile ayni anlama gelir. yarlıgama, mağfiret, Tanrının günahları bağışlaması
dokunulmazlığını ileri sürmek Fiil
dokunulmazlık iddiasında bulunmak Fiil