justify a lunch as business expense

  1. Fiil bir öğle yemeğini şirket masrafına yazabilmek
  2. Fiil öğle yemeğini masrafa yazmak