justify a lunch as business expense

  1. Verb bir öğle yemeğini şirket masrafına yazabilmek
  2. Verb öğle yemeğini masrafa yazmak