kırlangıç

  1. İsim, Zooloji swallow
  2. İsim, Zooloji sea robin
  3. İsim, Zooloji gurnard
  4. dovetail
  5. housemartin
grey gurnard İsim, Zooloji
tub gurnard İsim, Zooloji
sea robin İsim, Zooloji
gurnard İsim, Zooloji
cockoo gurnard İsim, Zooloji
flying gurnard İsim, Zooloji

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Serçegillerden, gagası kısa ve ucu yassı, ... yapılı, göçebe ötücü kuş
  2. Buharlı gemilerin îcâdından önce donanmada keşif, ... durumundaki süratli deniz taşıtı