kırlangıç

  1. Noun, Zoology swallow
  2. Noun, Zoology sea robin
  3. Noun, Zoology gurnard
  4. dovetail
  5. housemartin
grey gurnard Noun, Zoology
tub gurnard Noun, Zoology
sea robin Noun, Zoology
gurnard Noun, Zoology
cockoo gurnard Noun, Zoology
flying gurnard Noun, Zoology

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Serçegillerden, gagası kısa ve ucu yassı, ... yapılı, göçebe ötücü kuş
  2. Buharlı gemilerin îcâdından önce donanmada keşif, ... durumundaki süratli deniz taşıtı