kıyı boyunca ilerlemek

  1. Fiil to run down the coast