to try to twist something loose Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Eğip zorlayarak ... ayırırcasına bükmek