1. Fiil (group) to join

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Katılmak, karışmak