goatee

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Çenesinde keçininkine ... sakalı bulunan