1. Fiil çoğaltmamak, artırmamak, çoğalmasını/artmasını/ilerlemesini önlemek.
    Chemicals are used for keeping insects down.
  2. Fiil baş kaldırtmamak, baskı altında tutmak.
  3. Fiil kusmasını önlemek, gıdayı midede tutmak.
  4. Fiil aşağı tutmak
  5. Fiil denetim altında tutmak
  6. Fiil baskı uygulamak
  7. Fiil kusmayı engellemek
  8. Fiil yerinden kımıldamak kımıldanmak
bir halkı baskı altında tutmak Fiil
stoku eksik saymak Fiil
masrafları kısmak Fiil
faizi vade günü ödemek Fiil
faiz oranını düşük tutmak Fiil
fiyatları aşağı tutmak Fiil
masrafları düşük tutmak Fiil
İngiliz Lirası kurunu düşük tutmak Fiil
halkı kuvvetle sindirmek Fiil
bir halkı kuvvetle sindirmek Fiil
fiyatları düşük tutmak Fiil
ümitsiz bir durumda olmak Fiil
maaş artışını yüzde onun altında tutmak Fiil
kişisel tüketimi kısmak Fiil
fiyatları düşük tutmak Fiil
birinin başarısını engellemek Fiil
birinin başarıya ulaşmasını önlemek Fiil
birinin yükselmesini engellemek Fiil
birşeyin büyümesini engellemek Fiil
kusmadan durmak Fiil
kısmak Fiil
birşeyi küçük tutmak Fiil
kesmek Fiil
birşeyi çıkarmadan durmak Fiil
birşeyin boyutunu küçük tutmak Fiil
birşeyi büyütmemek Fiil
azaltmak Fiil